Alberic ID 6858
Work type Book
Coll. No

De Augustijnen te Gent en in de Zuidelijke Nederlanden. Bijdrage tot de studie van het kloosterleven en het onderwijs in de nieuwe tijd 1589-1796 (Licentiaatsthesis geschiedenis Kath. Univ. Leuven).Related Persons

Function Name Order Title Birthdate Death Alias
Author Lucie Verachten - - - - -

Physical description

Publication Type Default
Published 1990
Pages XXVIII-263

Keywords

Geographical order > Europe > Belgium
Geographical order > Europe > Belgium > Ghent
Contents > Augustinians (OESA/OSA) > Teaching and colleges