Over de bibliografie

Een jonge Augustijner pater, Norbertus Teeuwen OSA (1910-1973), vond het bijzonder jammer dat er zo weinig onderzoek werd gedaan naar de geschiedenis van de Orde, hoewel de bronnen aanwezig waren in de bibliotheken en archieven van de kloosters. Zijn interesse in dit onderwerp resulteerde in het stencilen van Augustiniana, een tijdschrift dat hij uitgaf met de hulp van zijn familie in de jaren '40.

In de tweede jaargang van Augustiniana (in 1952) startte Norbertus Teeuwen OSA de publicatie van de Bibliografie van de Geschiedenis van de Orde vanaf 1945.

Na zijn dood in 1973, zetten Albéric de Meijer OSA en Martijn Schrama OSA zijn werk voort tussen 1974 en 1981. Op de 25ste verjaardag van het tijdschrift Augustiniana (1976) publiceerden de twee auteurs een herziene en uitgebreide bibliografie onder de titel Bibliographie Historique de l'Ordre de Saint-Augustin. In 1981 verscheen de volgende versie van de bibliografie van de hand van beide auteurs. Tijdens de volgende jaren nam Albéric de Meijer het werk aan de bibliografie volledig voor zijn rekening.