Alberic ID 12044
Work type TMP
Coll. No

Opbouw van een Kerkgemeenschap. Vijftig jaar Augustijnen in Papoea-Indonesië, 1953-2003, I: Het begin 1953-1960.Related Persons

Function Name Order Title Birthdate Death Alias
Author Piet Giesen OSA - 1939 - -

Publishers

Name Place
Nijmeegs Instituut voor Missiologie Nijmegen

Keywords

Geographical order > Asia > Indonesia-Irian Jaya (New Guinea)