Curiculum vitae Alberic de Meijer

albericAlbericus Karel de Meijer werd geboren te Utrecht op 17 mei 1922.

Hij was augustijn sinds 1943 en werd priester gewijd in 1949.

Hij studeerde paleografie, diplomatica en archivistica aan de Vaticaanse archiefschool (1950-1952) en biblioteconomie aan de Vaticaanse Bibliotheek (1950-1951).

Van 1952-1954 was hij werkzaam aan de wetenschappelijke bibliotheek van de augustijnen te Eindhoven (Nederland). Van 1954-1960 was hij bibliothecaris van het internationaal college Sint Monica te Rome.

Hij was docent ordesgeschiedenis aan de opleiding van de augustijnen te Eindhoven en Witmarsum, van 1960 tot 1964. In 1964 werd hij archivaris van de Nederlandse provincie der augustijnen en van 1964 tot 1978 was hij ook secretaris van dezelfde provincie. Van 1971 tot 1992 was hij eveneens bibliothecaris van de wetenschappelijke bibliotheek Mariënhage te Eindhoven. Op 12 december 1983 ontving hij het eredoctoraat in de Letteren van de Villanova University te Villanova (Pennsylvania, USA).

Hij publiceerde vele artikelen over de geschiedenis van de augustijnen en, vanaf 1951, was hij ook de editor van de registers van de prioren-generaal Gregorius van Rimini (1357-1358) en Aegidius van Viterbo (1506-1518) van de Orde der augustijnen. Daarnaast publiceerde hij vanaf 1974 de Bibliographie Historique de l'Ordre de Saint-Augustin. Albéric de Meijer stierf op 1 februari 2004 in zijn klooster Mariënhage te Eindhoven. Het volledige oeuvre van Albéric de Meijer kan men terugvinden in Augustiniana 55 (2005), 1-2. Dit is tegelijkertijd het laatste nummer van het tijdschrift dat gewijd wordt aan de Bibliographie historique de l'Ordre de Saint-Augustin. Het bevat het laatste werk dat Albéric de Meijer aan de bibliografie heeft besteed. Voortaan wordt de bibliografie niet meer in gedrukte vorm gepubliceerd, maar zij wordt on-line voortgezet.